Еврофриго Стар ЕООД


Език/Language

      
За Нас

За Еврофриго АД

Еврофриго Стар ЕООД е основана през 2012 година. Компанията притежава най-големият и модерен антрепозитен хладилник на балканския полуостров с обща площ от 10 000кв.м. и обем от 42 000 куб.м.

Склада предлага температури на съхранение от +4°C до -40°C. На разположение са 7 зали за охладени и замраени хранителни проукти като: месо, сирене, риба, плодове, зеленчуци, сладолед и др.

През годините Еврофриго АД е привлякла като свои клиенти едни от най-големите вносители и производители на на охладени и замразени хранителни продукти в България

Предприятието е сертифицирано по ISO 22 000

Услуги

УслугиЕврофриго Стар ЕООД предлага следните услугинасвойте клиенти:
  • съхранение на всякакъв вид охладени и замразени хранителни продукти
  • температури на съхранение от +4°C до -40°C
  • големи складови площи с общ размер от 10000 кв.м.
  • автоматизирано и ръчно товарене и разтоварване
  • клиентски офиси на самите рампи на предприятието

Контакти

КонтактиЕврофриго Стар ЕООД

+359 2 4891 150

+359 2 9367 415

eurofrigo@primasoft.bg

www.eurofrigo.bg

Еврофриго във Фейсбук

ул. Малашевска 1, 1020 София